Wat kunt u verwachten van een behandeling bij de mesoloog?

Een consult duurt ongeveer 1,5 uur en ziet er als volgt uit:

Na het maken van een afspraak wordt u gevraagd een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan gedownload worden van de website onder de kop intake-formulieren.

Tijdens het eerste consult zullen we samen de van tevoren ingevulde vragenlijst doornemen om een duidelijk beeld te krijgen van de klachten en de hulpvraag.  Daarna volgt een uitgebreid onderzoek waarmee fysiologische verstoringen in kaart worden gebracht. Dit onderzoek bestaat uit:

  • Pols- en tongdiagnostiek volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en de Ayurveda
  • Een kort osteopatisch onderzoek van de buik om een globale indruk te krijgen van onder andere de mobiliteit van de buikorganen
  • Elektra-Fysische diagnostiek: het doormeten van 80-100 acupunctuurpunten op handen en voeten om een beeld te krijgen van het functioneren van de verschillende organen. Met dit onderzoek wordt daarnaast  getest of er een overgevoeligheid is voor bepaalde voedingsstoffen en of er tekorten zijn aan bepaalde vitaminen & mineralen.

Vervolgens zal ik de resultaten van het onderzoek met u bespreken. Op basis van de interpretatie ervan zal ik een therapievoorstel doen. De voorgestelde therapie kan bestaan uit supplementen (vitaminen / mineralen / kruidenpreparaten)  homeopathie, voedings- en leefstijladviezen.

Een vervolgconsult vindt plaats 6-8 weken na de eerste afspraak waarbij het onderzoek wordt herhaald om de reactie op de therapie vast te kunnen stellen.

Indien nodig zal ik u aanraden contact op te nemen met de huisarts of een andere therapeut (bijvoorbeeld een osteopaat).