Wat kunt u verwachten van een behandeling bij de mesoloog?

Een consult duurt ongeveer 1,5 uur en ziet er als volgt uit:

Na het maken van een afspraak wordt u gevraagd een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan gedownload worden van de website (onder de kop intakeformulieren) .

Tijdens het eerste consult zullen we samen de van tevoren ingevulde vragenlijst doornemen om een duidelijk beeld te krijgen van de klachten en de hulpvraag.  Daarna volgt een uitgebreid onderzoek waarmee een zo volledig mogelijk beeld van uw lichamelijk functioneren wordt verkregen bestaande uit:

  • Pols- en tongdiagnostiek volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en de Ayurveda
  • Een kort osteopatisch onderzoek van de buik om een globale indruk te krijgen van onder andere de mobiliteit van de buikorganen
  • Elektra-Fysische diagnostiek: het doormeten van 80-100 acupunctuurpunten op handen en voeten om een beeld te krijgen van het functioneren van de verschillende organen. Met dit onderzoek kan  ook worden  getest of er eventuele tekorten zijn aan bepaalde vitaminen en mineralen. Tevens kan worden vastgesteld of er een overgevoeligheid is voor bepaalde voedingsstoffen.

Vervolgens zal ik de resultaten van het onderzoek met u bespreken. Op basis van de interpretatie ervan zal ik een therapievoorstel doen. De voorgestelde therapie kan bestaan uit supplementen (vitaminen / mineralen / kruidenpreparaten)  homeopathie, voedings- en leefstijladviezen.

Een vervolgconsult vindt plaats 6-8 weken na de eerste afspraak waarbij het onderzoek wordt herhaald om de reactie op de therapie vast te kunnen stellen.

Indien nodig zal ik u aanraden contact op te nemen met de huisarts of een andere therapeut (bijvoorbeeld een osteopaat).