Wat kun je verwachten van een behandeling bij de Mesoloog?

Een consult duurt ongeveer 1,5 uur en ziet er als volgt uit:

Na het maken van een afspraak wordt je gevraagd een vragenlijst in te vullen. Tijdens het eerste consult zullen we samen de vragenlijst doornemen om een duidelijk beeld te krijgen van jouw klachten en hulpvraag.  Daarna volgt een uitgebreid onderzoek waarmee fysiologische verstoringen in kaart worden gebracht. Dit onderzoek bestaat uit:

  • Pols- en tongdiagnostiek volgens de TCM  en  Ayurveda
  • Een kort osteopatisch onderzoek van de buik om een globale indruk te krijgen van onder andere de beweeglijkheid van de vliezen rond de buikorganen
  • Elektro-Fysische Diagnostiek: het doormeten van 80-100 acupunctuurpunten op handen en voeten om een beeld te krijgen van het functioneren van de verschillende organen. Met dit onderzoek wordt daarnaast  getest of er een overgevoeligheid is voor bepaalde voedingsstoffen enof er tekorten zijn aan bepaalde vitaminen & mineralen.

Vervolgens zal ik de resultaten van het onderzoek met jou bespreken. Op basis van de interpretatie ervan zal ik een therapievoorstel doen. De voorgestelde therapie kan bestaan uit supplementen (vitaminen / mineralen / kruidenpreparaten)  en/of homeopatische middelen, voedings- en leefstijladviezen.

Het eerste vervolgconsult vindt na 6-8 weken plaats. Hierbij wordt het onderzoek in zijn geheel herhaald om de reactie op de therapie vast te kunnen stellen.  Afhankelijk van hoe het herstel zich ontwikkelt zullen indien nodig verdere vervolgconsulten na 8-12 weken ingepland worden.

Het is goed om te weten dat herstel van balans soms snel gaat maar ook langere tijd in beslag kan nemen.  Het lichaam is vaak in langere tijd steeds verder uit balans geraakt waardoor gaandeweg klachten zijn ontstaan. Mesologie kan  helpen stap voor stap deze balans weer te herstellen  zodat klachten kunnen verdwijnen.

Soms is het nodig en zal ik adviseren om aanvullend onderzoek te laten doen (bijvoorbeeld ontlastingsonderzoek). Dit kan binnen het behandelingstraject  plaatsvinden.

Ook kan het soms zinvol zijn de therapie te combineren met een andere therapie (bijvoorbeeld Osteopathie). Daar zal ik je dan over informeren.

En indien nodig zal ik je aanraden contact op te nemen met jouw huisarts.