Mesologie is een geneeswijze waarin uitgebreide kennis uit de reguliere geneeskunde op effectieve wijze wordt  geïntegreerd met kennis uit verschillende complementaire geneeswijzen. De mesoloog behandelt voornamelijk chronische klachten. De basisprincipes zijn:

  • Ieder mens is uniek
  • Er is altijd samenhang tussen functie en dysfunctie
  • Het menselijk organisme bezit zelfgenezende krachten

De mens is in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Ons lichaam wordt continu blootgesteld aan allerlei invloeden van buitenaf en van binnenuit (via aanleg, voeding, stress, geneesmiddelen en het milieu). Zolang we gezond zijn bevinden we ons in een dynamisch evenwicht met de omgeving.  Het lichaam is in staat, door een zelfregulerende mechanisme, zich voortdurend aan te passen aan veranderingen. Het zal er alles aan doen om in evenwicht te blijven.

Wanneer het echter niet meer in staat is adequaat te reageren ontstaat er een dysfunctie: de poging van het lichaam om in evenwicht te blijven is niet voldoende. Deze dysfunctie uit zich in klachten, die voor iedereen weer anders zijn.

Door de vraag te stellen wat de functie is van deze dysfunctie, is de dieper liggende oorzaak ervan te herleiden.

De mesoloog zoekt zo naar de oorzaak van klachten en geeft het lichaam een prikkel om  het zelfgenezende vermogen te stimuleren. Hiermee kan het het eigen dynamische evenwicht herstellen. Die prikkel wordt gegeven via orthomoleculaire supplementen, kruidenpreparaten, homeopathie, voedings- en leefstijladviezen.